Thi?t b? x? lý v?t li?u

 

h?i th?m ngay Ho?c g?i cho chúng tôi theo s? 0973 809 519

Mitsubishi Forklift Xe nâng pallet t?m cao lo?i b? hành SBP 10N - SBP 16N

 • B? ?i?u khi?n l?p trình cho tính linh ho?t cao h?n
 • D? dàng v?n hành
 • Chi?u cao nâng lên ??n 5.4m
 • Chains và ch?ng th?m n??c ?? b?o v? t?i ?u vi?c ?n mòn c?a th?i ti?t
 • Thi?t k? cánh tay hi?n ??i v?i s? l?a ch?n các nút hi?u su?t
Nhãn hi?u S?n ph?m Model T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet t?m cao lo?i b? hành
RB 14N 1400
RB 16N 1600
RB 20N 2000
RB 25N 2500
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

H?i th?m ngay

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe nang pallet t?m cao lo?i b? hành c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.

Mitsubishi Forklift Xe nâng pallet t?m cao lo?i b? ??ng SBV 16N

 • ??ng c? AC m?nh m? có th? giúp xe di chuy?n t?i t?c ?? 9km/gi?
 • Sàn xe r?ng v?i thanh ??m k? bên ?? t?ng c??ng s? tho?i mái
 • Cho phép x?p các v?t n?ng lên ??n chi?u cao 5,4m
 • C?i ti?n v? m?t n? ?? nâng cao kh? n?ng hi?n th? phía tr??c c?a ng??i ?i?u khi?n xe
 • Mô hình xe nâng có th? gi?i giúp phóng m?t b?ng t?t h?n ?? v?n hành trên ???ng d?c
 • Bán kính quay xe h?p v?i khung g?m nh? g?n giúp d? ?i?u khi?n
Nhãn hi?u S?n ph?m Model T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet t?m cao lo?i b? ??ng
SBV 16N 1600
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

H?i th?m ngay

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe Xe nang pallet t?m cao lo?i b? ??ng c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.

Mitsubishi Forklift Xe nâng pallet t?m cao lo?i ng?i lái SBR 12N - SBS 20N

 • B? ?n ??nh bên c?nh giúp t?ng ?? ?n ??nh
 • Khung g?m nh? g?n và có tính linh ho?t ?? v?n hành trong ?i?u ki?n ???ng ?i vào h?p
 • Kh? n?ng ti?p c?n nhanh chóng v?i t?c ?? ?i lên t?i 8km/gi?
 • V? trí chéo nâng cao t?m nhìn
 • H? th?ng lái b?ng dây d?n cho phép thao tác hi?u qu?
Nhãn hi?u S?n ph?m Model T?i tr?ng t?i ?a* (Kg)
Mitsubishi Forklift
Xe nâng pallet t?m cao lo?i ng?i lái
SBR 12N 1400
SBR 16N 1600
SBR 20N 2000
SBS 15N 1500
SBS 20N 2000
*T?i tr?ng ??nh m?c ? chi?u cao nâng tiêu chu?n và tâm t?i tiêu chu?n

 

m88 ca cuoc truc tuyenH?i th?m ngay

?i?n vào chi ti?t liên l?c c?a b?n và truy c?p vào tài li?u qu?ng cáo c?a Mitsubishi Forklift Xe nang pallet t?m cao lo?i b? hành c?a chúng t?i.
Xin h?y nh?p tên c?a b?n.
Vui lòng ?i?n tên c?ng ty c?a b?n.
Invalid Input
Vui lòng ?i?n chi ti?t liên l?c c?a b?n.
Vui lòng ch?n brochure b?n c?n.
m88 ca cuoc truc tuyen sitemap sbobet casino sportingbet m88pantip sbobet555 line empire777pantip dafabet slot m88 bet